Friday, May 18, 2012

Poland 1965, Siedem Wiekow Warszawy 40 GR

Poland (Polska) stamp 1965
Siedem Wiekow (Seven Ages) 40 GR
Ratysz Staromis Jskri Konca XVII Wieku
(Ratysz Staromis Jskri end of the XVII Century)

No comments:

Post a Comment